SİV Eğitimi - İnter Yamaç Paraşütü

SİV Eğitimi

KİMLER KATILABİLİR?
Başvuru koşullarını inceleyiniz.
EĞİTMENLER
Burhan Felek ve Gizem Aydoğan
SON BAŞVURU SÜRESİ
31 Aralık 2022
KATILMAK İÇİN
Kurs Katılım Formu

Yulutların üzerinde dolaşmak ve bir kuş gibi süzülebilmek isteyenlerin en çok başvurduğu spor yamaç paraşütüdür. Özgürlüğüne düşkün olan bireylerin özellikle cesaret göstererek başvurdukları bu hava sporu sayesinde kendinizi hayatınızdan birkaç saat ara vererek kafanızı dinlemek üstelik özgürlüğü en uç noktalarda hissetmeniz mümkündür. Bu sporu yapabilmek hatta isteyebilmek herkes tarafından gerçekleştirilen bir durum değildir. Yamaç paraşütü gerçekleştiriliş durumundan ötürü kaza ihtimallerini de içeren bir spor olduğundan her birey bu duruma kendini tam olarak teslim edip gerçekleştirme durumuna girmeyebilmektedir. Ancak bireyler kaza durumlarına hazır olabilmek ve bu gibi anlarda kendilerini olumsuz durumlardan nasıl koruyabileceklerine dair SIV eğitimi alabilmektedir.

Yamaç paraşütünü bireylerin gerçekleştirebilmesi adına belirli hususları karşılaması gerekmektedir. Hava sporu herkes tarafından gerçekleştirilemeyecek kadar korkutucu değildir ancak bu sporun en güvenilir şekilde gerçekleşebilmesi adına önlemlerin alınması en uygun olan noktadır.

Bu amaçla çıkıldığında bireylerde eğer:

 • Kalp hastası
 • Sara hastası
 • Tansiyon hastası
 • Yükseklik korkusu gibi durumlar varsa bireyler uçuşa uygun olmadığından riskli durum oluşturulmak istenmemektedir.

Sayılan durumlara sahip olmayan bireyler uçuşa hazırdır. Hatta ilk uçuşlar tandem olarak gerçekleştirilmekte yani bir pilotla birlikte güvenli şekilde ortam oluşturulmaktadır. Pilotlar ya da tek uçuş gerçekleştiren bireylerin beklenmedik durumlarla karşılaması mümkündür. Bu gibi durumlarda en az zararla kurtulabilmek ve nasıl davranılabileceğine dair bilgiler SIV eğitiminde verilmektedir.

Yamaç Paraşütü SİV Eğitimi

SİV Eğitimi, yamaç paraşütü söz konusu olduğunda oldukça yere bir sahiptir. Yamaç Paraşütü Eğitimi farklı niteliklere sahip olabilir. Paraşütçüler farklı alanlara yönelik olarak farklı niteliklerde eğitim alırlar. Paraşüt eğitimi, başlangıç seviyesinden, uzman pilotluğa 5 farklı aşamada gerçekleşir. Bu beş farklı aşama teorik ve uygulamalı eğitimleri kapsar. Kursiyerler temel bilgilerle yola koyulurlar. Eğitimleri süresince yer eğitimi, uçuş eğitimi, termik eğitimi, meteoroloji eğitimi gibi farklı alanlarda bilgilendirirler. 

 

Bu beş aşamanın dışında yamaç paraşütünde farklı nitelikte eğitimler almak da mümkün olabilir. SİV, bu farklı nitelikteki eğitimlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. SİV eğitimlerinin amacı oluşabilecek olumsuz durumlara karşı uzman pilotlar yetiştirmek olarak bilinmektedir. Yamaç paraşütünün güvenli bir spor olduğu rahatlıkla söylenebilir. Ancak; her spor dalında olduğu kadar risk taşıdığının da bilinmesi gerekmektedir. İniş, kalkış ve uçuş sırasında sıkça olmasa da olumsuz durumlarla karşılaşılabilmektedir. Acil müdahale eğitimi alan pilotlar bu durumlarda devreye girer. Paraşütçülerin yara almadan ve güvenle karaya ulaşması konusunda önemli bir rol oynarlar. 

SIV Eğitimi Nedir?

Bireylerin yamaç paraşütü gerçekleştirmekten korktukları noktalarında başında havada herhangi bir sebepten ötürü gelebilecek kazalardan kaynaklanmaktadır. Aslında bakıldığında hem ülkemizde hem dünya üzerinde yamaç paraşütü sırasında gelebilecek kaza oranları oldukça düşüktür. Hatta bu sebepten ölen insanların sayısı oldukça azdır. Ancak bu durum gerçekleşebilecek kaza durumlarında ne yapılması gerektiğine dair bilginin verilmesini gereksiz saymamaktadır. Bu yüzden SIV eğitimi verilmektedir. SIV açılımına bakıldığında Simulation d’Incident en Vol anlamına gelmektedir. Türkçe anlam olarak da uçuş sırasında gerçekleşebilecek istenmeyen durumların canlandırılması hatta simülasyonu diyebiliriz. Bu sayede bireyler bu tarz durumları isteyerek yaşamakta buna göre hareket etmektedir.

Eğitim anlamında bakıldığında kişiler yamaç paraşütünü daha güvenli hale getirebilmek adına çeşitli derslere başvurmaktadır. Bulunan birçok yamaç paraşütü kurumu ya da kulübü bu anlamda SIV eğitimi vermektedir. Doğru ve güvenilir bir eğitimciyle anlaşarak bu anlamda eksiklikleri gidermek ve en kötü ve zorlu koşullara dahi bireyin kendini hazır etmesi önemlidir. Bu sayede ancak kendine güveni de artabilmekte ve uçuş sırasında başına gelebilecek iyiden kötüye her duruma karşı hazırlıklı hale gelebilmektedir. Yaşanacak durumlar neticesinde bireylerin zarar alma durumları da giderek azalmakta ve can sağlığı da en iyi şekilde bilinçle sağlanacaktır. Yamaç paraşütü bu sayede daha çok güvenli hale gelebilmekte ve bireyler daha rahat şekilde bu hava sporuna yönelebilmektedir.

Kimler SİV Eğitimi Alabilir?

 


Yamaç paraşütü eğitimi alanlar acil müdahale gerektiren anlarda görev almayı seçebilmektedir. Bu noktada; SİV eğitimleri devreye girer. Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar SİV Sertifikasına sahip olurlar. SİV eğitimlerine katılmak isteyen adayların P4 sertifikasına sahip olmaları beklenmektedir. Yamaç paraşütünün farklı eğitim seviyelerden katılım yaşı minimum 16 olarak bilinmektedir. Ancak SİV eğitimleri söz konusu olduğunda yaş sınırı 18 olarak belirlenir. SİV eğitimlerine katılabilmek için kurs başlangıç tarihinde 18 yaşından gün almış olma şartı aranmaktadır.

Buna ek olarak; adayların en az 10 saat GPS kayıtlı uçuş gerçekleştirmiş olmaları istenmektedir. Aranan bir diğer şart ise adayların eğitim seviyesi ile ilgilidir. SİV eğitimi almak isteyen adayların en az ilköğretim diplomasına sahip olmaları gerekmektedir. Eğitim alacak dayların minimum 1.50 ve maksimum 2.00 metre boyunda olması gerekmektedir. SİV eğitimlerine katılmak için adayların 45 -120 kilo aralığında olması şartı aranmaktadır.

 

Elbette paraşüt eğitimi almak isteyenler için gerekli sağlık koşullarını sağlamak en önemli noktalardan biridir. SİV eğitimlerine katılacak adayların da sağlık raporlarını uçuş okuluna sunmaları istenmektedir. Sağlık raporları normal şartları Aile Sağlığı Merkezlerinden alınabilir. Ancak eğitmenlerin talep etmesi halinde hastaneden heyet raporu alınması gerekebilir. Adayların, kalp, astım, tansiyon gibi rahatsızlıkları bulunmaması gerekmektedir. Aynı zamanda bel ve omurga rahatsızlığı olanlar eğitimlere katılamamaktadır.

SIV Eğitimi Hangi Koşullarda Nasıl Verilmektedir?

Yamaç paraşütünün uygulanabilir olması adına bireylerin kimi özellikleri karşılaması ve sağlaması gerektiğini söylemiştik. Ancak aynı zamanda ortamın ve araçlarında buna uygun olması gerekmektedir. Bir yamaç paraşütünü gerçekleştirebilmek adına:

• Kullanılacak paraşütün uygunluğu

• Uçuş için kalkış ve iniş alanının uygunluğu

• Rüzgârın gerekli ve istenilen şekilde bulunması

• Gerekli malzemelerin eksiksiz olması (hatta bireyin ayakkabılarına kadar) bu durumun sağlanması ve uygun olması gerekmektedir.

Bu durumlar gerçekleştiği sayede zaten bireyler olumsuz bir durumlar karşılaşmayacaklardır. Ancak SIV eğitimi her duruma karşı oluşturulmaktadır. Uçuş sırasında olduğu gibi SIV eğitimi içinde gerekli ortam ve atmosfer oluşturulmalıdır.

Bizler, SIV eğitimi sırasında bireylerin en az zararla hatta yara bere almadan durumu kavraması ve öğrenebilmesi adına su üzerinde uçuşlarımızı gerçekleştirmeyi dileriz. Su üstünde yapılan uçuşlar kara alanlarında yapılana göre daha zararsız olmaktadır. Bireyler uçuş esnasında birçok komplike durumla karşılaşacağından en kötü durumda aşağı iniş sırasında zarar almaması büyük önem taşımaktadır. Bunun dışında eğitimlerimiz sırasında çeşitli kaza durumları hakkında bilgiler verilmekle beraber kanatları daha etkili nasıl kullanılır, nasıl durumlarda ne gibi manevralar yapılmalıdır gibi bilgiler de sunulmaktadır. Bilgilerin karada verilmesinden sonra uçuşlara uygulamalı olarak geçilmekte ve uçuş sırasında da irtibat kopmadan telsiz haberleşmesi sağlanmaktadır. Verilen eğitimlerimiz sonucunda bireyler en iyi şekilde uçuşlara ve zorluklara hazır hale gelmektedir.

SİV Eğitimi Neleri Kapsar?


SİV eğitimleri uçuşlar sırasında oluşabilecek acil durumlara müdahale etmek için kursiyerlerin gerekli yetkinliği kazanmasını içerir. Yamaç paraşütünde iniş, kalkış ve uçuş sırasında acil müdahale gerektiren durumlar ortaya çıkabilmektedir. Peki; SİV eğitimlerine katılan pilotlar hangi durumlara müdahale etmeyi öğrenir?

Uçuş sırasında;  Asimetrik kapanma, Spin, Derin Stol, Tam Stol adı verilen olumsuzluklarla karşılaşılabilmektedir. Paraşütçüler nadir de olsa fren ipi kopması gibi durumlarla karşı karşıya gelebilir. Bunlar acil müdahale gerektiren durumlardır ve SİV eğitimli pilotlar tarafından müdahale edilmesi gerekmektedir. Kalkış esnasında; Slaytlı Kalkış, Kravat, Düğüm, Twistill Kalkış gibi sorunlar yaşanabilir. İniş esnasında ise iniş yapılacak alanla ilgili çeşitli problemlerle karşılaşılabilmektedir. Ağaca, suya, tele iniş gibi olumsuz durumlar yaşanabilir. Eğimli arazi, çatıya iniş ya da iniş esnasında sürüklenme gibi olumsuzluklara karşılaşılabilir. Bu gibi durumlarda SİV eğitimli pilotlar devreye girer ve paraşütçülerin en az hasarla kurtulmasını sağlar.

SİV eğitimi bu ve benzeri durumlarda acil müdahale ile güvenliğin sağlanmasını amaçlamaktadır. Eğitimler sırasında oluşabilecek olumsuz durumlara karşı tüm önlemler uçuş okulu ve eğitmenler tarafından alınmaktadır. 

SIV Eğitimine Kimler Katılabilir?
 1. 16 yaşından gün almış olmak,
 2.  En az 1.50 m, en fazla 2.00 m boyunda ve en az 45 kg, en fazla 120 kg ağırlığında olmak,
 3.  En az ilköğretim mezunu olmak,
 4.  Sağlık yönünden uçuşa engel bir durumu bulunmamak,
 5.  Kondisyon ve fiziği spora uygun olmak, şartları aranır.
 6. P4 eğitimini tamamladıktan sonra GPS kayıtlı 10 saat uçuş gerçekleştirmiş olmak.
Yamaç Paraşütü SIV Eğitimi İçin Gerekli Evraklar
 1.  Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
 2.  Adli sicil kaydı kursun başlamasından en fazla 6 ay önce alınmış olmalıdır, 18 yaşının altındaki     kişilerden alınmaz. (Adli Sicil kaydında her hangi bir nedenden yargısı devam edenle, taksirli suçlar dışında kalan suçlardan hüküm giymiş olanlar kursa kabul edilmezler.)
 3.  Kan grubu belgesi, (Ehliyet/Nüfus Cüzdanı üzerinde belirtilmiş ise yeterlidir.)
 4.  Öğrenim durum belgesi, taahhütname, 18 yaşını doldurmamış olanlar için ayrıca velisinden imzalı ve noter onaylı muvafakatname belgesi getirirler.
 5.  Son 6 ay içinde çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf. Uçuş kaza sigortası ya da sigorta bedelini ilgili hesaba yatırdığına ilişkin banka dekontu,
 6.  Aile hekimliğinden Yamaç paraşüt Sporu Yapabilir ibareli rapor almış olmak. Sorumlu öğretmen gerekli görmesi halinde Tam teşekküllü bir hastaneden “Uçuş ve Atlayışa Elverişlidir” ibareli heyet raporu talep edebilir.
 7.  Sertifika arkasına yapıştırılmak üzere THK pulu almak,
Canlı Destek
Canlı Destek
Türkiye Geneli Yamaç Paraşütü Uçuşları
Merhaba !
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?