Pilot Eğitimi

KİMLER KATILABİLİR?
Başvuru koşullarını inceleyiniz.
EĞİTMENLER
Burhan Felek ve Gizem Aydoğan
SON BAŞVURU SÜRESİ
31 Aralık 2022
KATILMAK İÇİN
Kurs Katılım Formu

Yamaç Paraşütü P2 lisansına sahip pilotların katılabileceği orta seviyeli pilot kursudur. THK Yamaç paraşütü P3 eğitimi başlangıç seviyesi P2’den sonra eğitmenlerin gözetimiyle belli bir süre uçuş gerçekleştirildikten sonra farklı teknik ve uçuş şekli öğrenilmesi için yapılan bir kurs şeklidir.Teorik derslerin hemen ardından yapılan yazılı sınav sonrası başarı gösteren kursiyerler, yaklaşık, belirlenen hedefe yakın inebilme, ters kalkış gibi teknik uçuş şekillerini öğrenirler.Yamaç Paraşütü P3 Eğitimi süresi ortalama 30 gün olarak planlamaktadır. Uçuş ekipmanlarının tamamı kursiyerlere ait olmalıdır.

Eğitmen veya uçuş okulu uçuş ekipmanı sağlamaz. Sağlık yönünden fiziki veya psikolojik sorun yok ise P2 yamaç paraşütü lisansı almış her pilot Yamaç Paraşütü P3 Eğitimi alabilir. Yer çalışmalarında kursiyelerin baş üzerinde tam olarak kontrol edebilmesi ve ters kalkış pozisyonu ile koşusunu doğru bir şekilde uygulaması ve başarılı olması istenir. Bu sürecin sonunda kursiyeler yazılı sınava girerler ve geçer not %75’tir. Geçer not alan kursiyerler uçuşa alınırlar.

Yamaç paraşütü P3 Eğitimi Kursu boyunca, eğitmenlerin kontrolünde farklı uçuş yerlerinden 40 sorti uçuş yaparak kendini orta seviye pilot olarak geliştirmektedirler. Ayrıca hava tahmini, uçuş tahmini gibi konularda da teknik ve teorik olarak kendilerini geliştiririler. Yaklaşık 15 saatlik yapılacak uçuşta kursiyerlerin en az 5 saat yelken 2 saat termik uçması istenir.

İlk 20 uçuşta öğrenciler kalkış tekniği, uçuş sevk idaresi ile hedef olarak belirlenen noktaya yakın iniş planlaması ve bu uçuşlarda elde edilen tecrübe ve tekniklerin başarısı değerlendirilir.

Yamaç ParaşütüP3 eğitimi ‘nde maximum 30 km hızla esen rüzgar şiddetinde uçuşlarını yapmaları esastır.

 Kursun son zamanlarında belirlenen bir bölgede acil durum hareketleri yapılarak başarı sağlayan kursiyerler p3 orta seviye pilot sertifikası almaya hak kazanır.

Yamaç Paraşütü P3 Eğitimi


Yamaç Paraşütü P3 Eğitimi, P2 eğitimini başarıyla tamamlayan ve sertifika alma hakkı kazanan pilotlara uygundur. P3 eğitimi aynı zamanda orta seviye pilot eğitimi olarak da adlandırılır. P2 eğitimini tamamlayan kursiyerler, belirli bir süre eğitmen gözetiminde uçuşlara katılırlar. Ardından farklı teknik ve uçuş biçimlerine odaklanırlar. Bu aşamalar P3 eğitimi içerisinde gerçekleştirilir. P3 eğitimi yaklaşık olarak 30 günlük bir süreyi kapsamaktadır.

Uçuş ekipmanlarının tamamı kursiyerler tarafından temin edilmelidir. Eğitim sürecinde teorik derslerin ardından kursiyerler yazılı sınavdan geçerler. Yazılı sınavda yeterli oranda başarı gösteren kursiyerler, uygulamalı eğitime başlarlar. Bu aşamada belirlenen hedefe yakın iniş gerçekleştirebilme, ters kalkış gibi teknikleri öğrenirler.

Gerekli sağlık koşullarını sağlayan ve P2 lisansına sahip olan tüm adaylar; P3 eğitimine katılabilmektedir. Kursiyerler öncelikle yer eğitimi alırlar. Yer eğitimlerinde kursiyerlerin bazı alanlarda başarı göstermeleri beklenir. Paraşütü baş üzerinde tam anlamıyla kontrol edebilmek bu aşamanın ilk adımıdır. Ek olarak; ters kalkış pozisyonu ve koşusunu başarılı şekilde uygulamak gerekmektedir. Çalışmaların ardından kursiyerler yazılı sınava tabi tutulurlar. Kursiyerlerin yazılı sınavda %75 oranında başarı göstermeleri beklenmektedir. Yeterli başarıyı gösteren adaylar uçuş eğitimlerine başlayabilir.

Yamaç Paraşütü P3 Eğitimi için uçuş eğitimleri bu noktadan sonra başlar. Kursiyerler eğitimleri süresince tüm uçuşlarını eğitmen kontrolünde gerçekleştirirler. Uçuşlar, maksimum 30 km hızla esen rüzgar eşliğinde gerçekleştirilir. P3 eğitiminde farklı uçuş yerlerinden 40 sorti uçuş yapılması gerekmektedir. Buna ek olarak; kursiyerlere meteoroloji eğitimi verilir. Kursiyerlerin teknik ve teorik olarak kendilerini geliştirmeleri beklenir. P3 eğitimi süresince yaklaşık 15 saatlik uçuş gerçekleştirilir. Bu uçuşlar en az 5 saat yelken ve 2 saat termik uçuş şeklinde olması gerekmektedir.

Kursiyerlerin yapacağı ilk 20 uçuşta kalkış tekniği, belirlenen noktaya yakın iniş yapabilmesi gibi konulara odaklanılır. Kursiyerlerin elde ettiği uçuş tecrübesi ve teknik açıdan gösterdikleri başarı değerlendirilir. Kursun son aşamasında, kursiyerlerden belirlenen bir bölgede acil durum manevraları yapmaları istenir. Bu hareketlerde başarı sağlayan kursiyerler sertifika almaya hak kazanırlar. 

Yamaç Paraşütü P3 Eğitimi İçeriği

Pilot eğitimi teorik ve pratik iki kısımdan oluşur. Kurs süresi 30 gündür.

Yamaç Paraşütü P3 eğitimi ‘nde öğrenciler yelken uçuşu, termal hava akımları ile tanışması, emniyet limitleri çerçevesinde kendi sorumluluğunda uçuş yapabilmesi ve toplu halde uçuş yaparak hava trafik kurallarını tanımaları gibi birçok etmeni tam olarak öğrenmesi amaçlanmaktadır.

Termik uçuşu, ısınıp yükselen havanın oluşturduğu kaldırıcıları bulup, içerisinde dönerek irtifa almaya dayalı bir uçuş eğitim şeklidir.

Başlangıç olarak teorik eğitiminde inişe yaklaşma, yelken ve termik uçuşta sevk ve kontrol, irtifa azaltma manevraları ve ileri hava şartları dersleri verilmektedir.

Yer eğitimleri yaklaşık olarak 4-5 gün sürmektedir. Her kursiyerden kanadı uçuşa hazırlaması, baş üzerinde tam olarak kontrol edebilmesi ve ters kalkış pozisyonu ile koşusunu doğru yapabilmesi istenmektedir. Bu teorik ve yer eğitimlerinin sonucunda %75 ve üzeri başarı sağlayan aynı zamanda kondisyon testini başarı ile geçen adaylar uçuşa başlar.

 

Yamaç Paraşütü P3 Eğitimi Kimlere Uygundur?

 

P3 Eğitimine katılmak isteyen adayların kurs başlangıç tarihinde 16 yaşından gün almış olmaları gerekmektedir. Adayların uygun boy ve kilo aralığında olmaları aranan diğer şartlar arasında yer alır. Uygun boy aralığı minimum 1.50 metre ile maksimum 2.00 metre olarak belirlenmiştir. Ek olarak; eğitimlere katılmak isteyen adayların minimum 45 ve maksimum 110 kilo aralığında olmaları gerekmektedir. Adaylar ilköğretim eğitimlerini tamamlamış olmalıdır. Kalp rahatsızlığı, astım, tansiyon, diyabet gibi rahatsızlıkları bulunan kişiler eğitimlere katılamazlar. Adayların sağlık raporu doktor raporu ile belgelendirilmelidir. Tüm adaylar spor yapabilecek yetkinlikte ve yeterlilikte olmalıdır. Aksi halde P3 eğitimlerine katılmaları uygun olmayacaktır. 

Yamaç Paraşütü P3 Eğitimi İçin Gereken Evraklar


Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi P3 eğitimi için gerekli evraklar arasında yer almaktadır. 18 yaşını doldurmuş adayların en az 6 ay önce alınmış olan adli sicil kaydı sunmaları gerekir. Hükümlüler ve herhangi bir sebeple davası sürmekte olan adaylar eğitimlere katılamazlar. Ehliyet ya da Nüfus Cüzdanında kan grubu belirtilmemişse adaylar ek olarak kan grubu belgesi sunmalıdır.

18 yaşını doldurmuş adaylardan taahhütname, doldurmamış olanlardan ise veli imzalı ve noter onaylı muvafakatname belgesi istenir. 6 adet vesikalık fotoğraf başvuru sırasında uçuş okuluna teslim edilmelidir. Kurs sonunda alınacak sertifika için gerekli olan THK pulu başvuru sırasında teslim edilmelidir. Yamaç Paraşütü P3 Eğitimi için gereken sağlık raporu aile sağlığı merkezinden alınabilmektedir. Ancak sorumlu eğitmenin talebi halinde hastaneden heyet raporu alınması gerekebilir. 

Uygulamalı Eğitim

Yamaç Paraşütü p3 Eğitimi  ve uygulamalı eğitimde toplamda 50 sorti ve 12 saat  şartı vardır. 50 sortinin ilk 20 uçuşunda kursiyer düzgün kalkış, kalkışta ve uçuşta kanat kontrolü, sevk-idare ve hedefe yakın iniş olarak değerlendirilir. Frenli, frensiz, ağırlık değiştirerek dönüşler, kulak kapatma gibi çalışmalar uygulamalı olarak yapılmaktadır.

25 uçuştan oluşan ikinci kısımda uçuşların minimum 5 saati yelken uçuşu, 2 saati termik uçuş olarak yelken ve termik uçuşlar yaptırılır. 45 uçuş sonunda temel acil durum simülasyonu çalışması yaptırılır.

Teorik ve pratik eğitimlerini başarı ile tamamlayan pilotlar orta seviye pilot ünvanı ve P3 sertifikasını almaya hak kazanırlar.

Yamaç Paraşütü P3 Eğitimine Kimler Katılabilir?
 1. 16 yaşından gün almış olmak,
 2.  En az 1.50 m, en fazla 2.00 m boyunda ve en az 45 kg, en fazla 120 kg ağırlığında olmak,
 3.  En az ilköğretim mezunu olmak,
 4.  Sağlık yönünden uçuşa engel bir durumu bulunmamak,
 5.  Kondisyon ve fiziği spora uygun olmak, şartları aranır.
Yamaç Paraşütü P3 Eğitimi İçin Gerekli Evraklar
 1.  Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
 2.  Adli sicil kaydı kursun başlamasından en fazla 6 ay önce alınmış olmalıdır, 18 yaşının altındaki     kişilerden alınmaz. (Adli Sicil kaydında her hangi bir nedenden yargısı devam edenle, taksirli suçlar dışında kalan suçlardan hüküm giymiş olanlar kursa kabul edilmezler.)
 3.  Kan grubu belgesi, (Ehliyet/Nüfus Cüzdanı üzerinde belirtilmiş ise yeterlidir.)
 4.  Öğrenim durum belgesi, taahhütname, 18 yaşını doldurmamış olanlar için ayrıca velisinden imzalı ve noter onaylı muvafakatname belgesi getirirler.
 5.  Son 6 ay içinde çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf. Uçuş kaza sigortası ya da sigorta bedelini ilgili hesaba yatırdığına ilişkin banka dekontu,
 6.  Aile hekimliğinden Yamaç paraşüt Sporu Yapabilir ibareli rapor almış olmak. Sorumlu öğretmen gerekli görmesi halinde Tam teşekküllü bir hastaneden “Uçuş ve Atlayışa Elverişlidir” ibareli heyet raporu talep edebilir.
 7.  Sertifika arkasına yapıştırılmak üzere THK pulu almak,
Canlı Destek
Canlı Destek
Türkiye Geneli Yamaç Paraşütü Uçuşları
Merhaba !
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?